Předmět Akviziční korpusy češtiny budou vyučovat Mgr. Kukrechtová a Mgr. Loginov. Výuka se přesouvá z m. č. 24 do týmové studovny v Knihovně Jana Palacha.