Databáze popularizačních knih o češtině

V Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK byla v letech 2016–2017 v rámci volitelného semináře vybudována Databáze popularizačních knih o češtině. Pod vedením a redakcí doc. R. Adama ji zpracovali studenti M. Bogoczová, K. Eder, J. Henyš, V. Kinter, E. Kobylková, K. Merthová, K. Nováková, J. Sláma a J. Zamora; autorem technického řešení je J. Trejbal. Nyní ji zpřístupňujeme na adrese http://popularizace.ff.cuni.cz, podrobnější popis lze nalézt zde.

Databáze shromažďuje údaje o všech nespecializovaných knižních publikacích z oblasti jazykovědné bohemistiky určených laickému publiku a vydaných (třeba i v reedici) od roku 1948. Vedle knihopisných údajů obsahuje stručnou anotaci obsahu každé zařazené knihy a informace o jeho původu (např. v rozhlasovém pořadu, webovém magazínu apod.) a strukturaci. Jádrem databáze je u každé knihy výčet konkrétních témat, o nichž pojednává, strukturovaný podle tematických oblastí v zásadě odpovídajících úzu Bibliografie české lingvistiky.

V databázi je možno vyhledávat zadanou sekvenci znaků ve všech typech zaznamenaných údajů. Za nejužitečnější lze pokládat možnost vyhledávat konkrétní témata: lze tak zjistit např., kde se psalo pro veřejnost o užívání zájmena svůj, o lidové etymologii, o výrazu přehršel/přehršle, o anakolutech atd. atd.

V současné době obsahuje databáze údaje o 67 publikacích; nejnovější z nich je knížka O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny kolektivu autorů z ÚČJTK FF UK, kterou ještě na konci roku 2017 vydá Nakladatelství Lidové noviny. Do databáze budou i v budoucnu doplňovány údaje o všech dalších popularizačních publikacích o češtině.