Informační schůzka pro zájemce o praktickou stáž v české škole Okénko v Londýně

Informační schůzka pro zájemce o praktickou stáž Erasmus+ v letním semestru v české škole Okénko (Londýn, 3 volná místa) s podrobným představením pobytu proběhne v pátek 3. 11. v čase 12:30–13:15 v místnosti 22 v hlavní budově FF UK. Českou školu představí tamější pracovnice Kateřina Šandová, která zodpoví případné dotazy. Praktická stáž Erasmus je otevřena všem studentům, tj. i těm, kteří nestudují učitelství.

Výběrové řízení a letní semestr bude v ÚČJTK vypsáno na začátku listopadu a realizováno na začátku prosince.

O škole Okénko:

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně, provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí. Vyučuje se zde podle rámcové dohody Ministerstva školství pro základní stupně (v současnosti první tři ročníky základní školy v české sekci a první ročník ve slovenské). Tato rámcová dohoda byla upravena pro potřeby škol v zahraničí na výuku českého či slovenského jazyka a prvouky v prvních čtyřech ročnících a následně dějepisu a vlastivědy od čtvrtého ročníku. Organizace je školou registrovanou na ambasádě v Londýně a spolupracuje s Českými školami bez hranic; zároveň je podporována Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem školství ČR.

V současnosti jsou pro práci ve škole Okénko poptáváni studenti (ideálně posledních ročníků), kteří by na škole pobývali 5 měsíců od února do července 2018. Studenti budou pracovat s dětmi od 18 měsíců do konce prvního stupně základní školy (včetně), pracovní úvazek je 38 hodin týdně.

Náplň práce:

Organizace akcí (mikulášské oslavy, velikonoční oslavy, jazykové dílny, dětský den, výlety do muzeí), administrativní činnost (spravování elektronické databáze žáků, archivování, kopírování, korespondence, administrace a plánování akcí, spolupráce při vytváření výukových listů, komunikace s místními organizacemi /v angličtině/, vytváření propagačních materiálů).

Specifická náplň práce pro učitele:

Příprava výuky v předškolních a školních skupinách včetně vytváření osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny i pro práci doma, výuka v kurzech češtiny pro děti i dospělé, asistence při výuce.

Specifická náplň práce pro logopedy:

Stážisté budou v naší škole vykonávat práci školního logopeda. Náplní práce bude počáteční zkouška řeči u žáků školy, individuální podpora žáků se specifickými potřebami a kolektivní logopedie pro různé věkové skupiny s gymnastikou mluvidel a logopedickými cvičeními. Stážista či stážistka bude úzce spolupracovat s učiteli i rodiči. Součástí práce bude vytvoření logopedické knihovny a zároveň spolupráce na sylabech pro jednotlivé třídy i žáky.

Vice informaci o Okénku na www.okenko.co.uk.