Studenti z ÚČJTK se zapojili do výzkumu jazyka českých emigrantů v postsovětských zemích

V polovině ledna v ÚČJTK proběhl blokový seminář zaměřený na české nářeční komunity v zemích bývalého Sovětského svazu, který vedl doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě. Více o celém výzkumném projektu si můžete přečíst ve shrnující zprávě na fakultním webu.