Konzultační hodiny v letním semestru 2017/2018

Zveřejňujeme konzultační hodiny členů ÚČJTK v letním semestru 2017/2018 (konzultace ve zbytku zkouškového období najdete na téže stránce dole).