Nová členka ÚČJTK

Na základě výsledků výběrového řízení se novou zaměstnankyní ÚČJTK pro oblast didaktiky českého jazyka pro střední školy od 1. 2. 2018 stala Mgr. Kamila Homolková. Kolegyně Homolková je studentkou doktorského oboru didaktika konkrétního jazyka, disertační práci píše na téma Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem. V letním semestru bude vyučovat semináře Komunikace ve škole a spolu s doc. Saicovou Římalovou Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka.