Eva Filippová, Ph.D.

Filippová

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail:eva.filippova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 210

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • Ph.D.  Department of Human Development and Applied Psychology; Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto, Canada, 2005
 • M.A.  Department of Anthropology; University of Toronto, Canada, 2000
 • B.A.  Department of Anthropology, Department of Linguistics, Department of French; University of Toronto, Canada, 1999

Praxe od ukončení VŠ studia           

 • od 2010 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze
 • 2009–2010 Fonetický ústav FF UK v Praze
 • 2007–2009 Centrum teoretických studií, Praha
 • 2005–2007 Department of Speech and Language Pathology, University of Toronto, Canada
 • 2001–2005 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
 • 2000–2005 Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada

Granty

 • 2015–2016 GAČR 15-09692S, Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka
 • 2012–2016 GAČR P407/12/0757, Diskurzní ironie v českém kulturním kontextu: vývojové koreláty porozumění ironii a její funkce v diskurzu dospělých
 • 2009–2011 GAČR 406/09/P305, Studium vývinu dětského chápání emocí a reprezentace mysli u jiných
 • 2007–2009 SSHRC 756-2006-0422 (postdoctoral fellowship), Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • členka International Society for the Study of Behavioral Development
 • členka International Pragmatics Association
 • členka Jean Piaget Society
 • členka Society for Research in Child Development
 • členka Canadian Language and Literacy Research Network
 • členka Golden Key International Honour Society, University of Toronto Chapter

Publikační činnost

 • Czech Sign Language in contemporary Czech society. International Journal of the Sociology of Language, č. 238, 2016, s. 85–103. [pdf] [s A. Hudákovou]
 • Developing appreciation of irony in Canadian and Czech discourse. Journal of Pragmatics, 74, 2014, s. 209–223. [pdf]
 • Irony production and understanding. In: D. Matthews (ed.): Pragmatic development in first language acquisition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 261–278. [pdf]
 • Emócie ako aspekt sociálneho uvažovania. In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK, 2012, s. 54–60. [pdf]
 • Discourse irony in Czech. Slovo a slovesnost, 2011, 72, s. 177–195. [s D. Pospíšilovou] [pdf]
 • Children’s understanding of social-cognitive and social-communicative aspects of discourse irony. Child Development, 2010, 81, s. 915–930. [s J. W. Astington]
 • Suprasegmental markers of irony in acted and natural discourse. In: Proceedings of XIXth Czech-German Workshop Speech Processing – Prague, IPE ASCR 2009, s. 56–60. [s P. Markovou a J. Volínem] [pdf]
 • Vývoj porozumění diskurzní ironii u dětí ve školním věku. In: M. Petrů a kol. (eds.): Struny mysli. Kognice 2007. Ostrava: Montanex 2009, s. 258–268.
 • Further development in social reasoning revealed in discourse irony understanding. Child Development, 2008, 79, s. 126–138. [s J. W. Astington]
 • Language as the route into other minds. In: B. F. Malle – S. D. Hodges (eds.): Other minds: How humans bridge the divide between self and others. New York, NY: Guilford Publications, Inc, 2005, s. 209–222. [s J. W. Astington]
 • Niektoré aspekty teórie mysle u detí s detskou mozgovou obrnou 2. Súvislosti mylných presvedčeni s jazykovými a kognitívnymi schopnosťami. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2003, 38, s. 3–20. [s M. Špotákovou a V. Dočkalem]
 • Niektoré aspekty teórie mysle u detí s detskou mozgovou obrnou 1. Porovnanie so štandardne sa vyvíjajúcimi deťmi. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2002, 37, s. 295–305. [s M. Špotákovou a V. Dočkalem]

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2013)

 

Rok obhajoby Jméno diplomanta Název práce
Bakalářská práce
2013 Markéta Havlová Specifika komunikace v mateřské škole
Diplomová práce
2015 Klára Dvořáková Komplimenty v soukromé neformální komunikaci
Úvod > Eva Filippová, Ph.D.