Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Zveřejňujeme rozvrhy pro zimní semestr 2017/2018. Výuka probíhá od 2. 10. 2017 do 5. 1. 2018.

BAKALÁŘSKÝ OBOR
Český jazyk a literatura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Doplnění k rozvrhu

 

 • Upozorňujeme na možnost zapisovat si jako volitelný předmět Kurz informační gramotnosti vypisovaný Knihovnou FF UK. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001.
 • Jako jazykový PVP si je možno zapisovat předmět Teorie jazyka (dr. Eva Krásová, ABO700159, čtvrtek od 17:30, Hybernská 3, m. č. 18) vypisovaný ÚČLK.
 • Předmět Diplomový seminář – jazyk bude v ZS namísto dr. Lehečkové vyučovat dr. Chromý. Bude se konat 1x za 14 dnů v m. č. 409.
 • Předmět Akviziční korpusy češtiny budou vyučovat Mgr. Kukrechtová a Mgr. Loginov. Výuka se přesouvá z m. č. 24 do týmové studovny v Knihovně Jana Palacha.
 • Paralelka předmětu Empirické metody v lingvistice / Metody lingvistické práce bude namísto středy 15:50–17:20 (informace v rozvrhu na webu) v úterý v čase 14:10–15:40 (rozvržení v SIS). Za případné komplikace se omlouváme.
 • Upozorňujeme studenty 1. ročníku bakalářského oboru ČJL, že předměty ze skupiny PVP 6: Specializační semináře jsou určeny pro 2. a 3. ročník studia.
 • Upozorňujeme na možnost zapisovat si jako PVP předmět Vybrané kapitoly z české gramatiky NPFL121 (dr. Nedoluzhko, dr. Zikánová, dr. Ševčíková), který bude vyučován na MFF UK (učebna S4, Malostranské nám. 25, 3. patro) v pátek od 10:40. Sylabus najdete zde. V případě, že budete chtít předmět zařadit do PVP, kontaktujte tajemníka ÚČJTK.
 • Lexikologický seminář (čtvrtek od 12:30) se z kapacitních důvodů přesouvá z m. č. 34 do m. č. 409.
 • Další paralelka předmětu Čeština nerodilých mluvčích bude vypsána v letním semestru.
 • Byla vypsána nová paralelka morfologického semináře (pondělí od 10:00, vede doc. Saicová Římalová).
 • Byla vypsána nová paralelka Úvodního jazykového semináře (úterý 9:10–12:20, vedoucí paralelky doc. Rejzek, m. č. 26).
 • Upozorňujeme studenty oboru UČSŠ na možnost zapisovat si jako PVP předmět ABO700145 Didaktika českého jazyka a literatury v dialogu s praxí. Bude se konat v úterý od 15:50 v m. č. 24. Sylabus předmětu najdete zde.
 • Předmět Exkurze pro studenty učitelství českého jazyka a literatury Mgr. Duška byl z kapacitních důvodů zrušen.
 • Seminář Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání – seminář bude vyučován pouze v letním semestru.

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se přihlašování a zápisu do SIS najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (aktuální verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne v pondělí 18. 9. 2017 v 10:00 a skončí v neděli 22. 10. 2017 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh