Rozvrh – ČJL (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LETNÍ SEMESTR 2016/2017

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
JAZYK – POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO500801 Dějiny češtiny 1/0 4 dr. Dittmann pátek 8:15–9:00 300
0/2 dr. Martínek úterý 9:10–10:40 409
0/2 dr. Pergler středa 14:10–15:40 22
0/2 doc. Rejzek středa 15:50–17:20 18
dr. Dittmann pátek 9:10–10:40 22
ABO500806 Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu 0/2 4 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 12:30–14:00 18
dr. Andrlová Fidlerová pondělí 15:50–17:20 18
Mgr. Synková čtvrtek 12:30–14:00 24
Mgr. Synková čtvrtek 14:10–15:40 18
ABO100529 Syntax 2/0 3 Mgr. Synková středa 14:10–15:40 18
ABO100528 / ABO100582 Seminář ze syntaxe 0/1 3/1 Mgr. Láznička pondělí 17:30–18:15 18
Mgr. Synková čtvrtek 9:10–9:55 409
Mgr. Synková čtvrtek 10:00–10:45 409
ABO100518 Teorie textu a stylistika 1/0 2 prof. Macurová pátek 8:20–9:05 18
ABO100234 Stylistika a analýza textu 0/2 3 prof. Mareš pondělí 9:10–10:40 18
prof. Mareš pondělí 14:10–15:40 300
ABO100526 Praxe 3 doc. Saicová Římalová (garant)
ABO100525 Aplikovaná lingvistika 1/0 4 prof. Šebesta úterý 14:10–14:55 18
0/2 dr. Lehečková středa 12:30–14:00 409
ABO100942 Ediční práce 0/2 3 dr. Martínek úterý 10:50–12:20 22
ABO100523 Praktická rétorika (vypisováno naposledy) 0/2 3 dr. Machač pondělí 14:10–15:40 18
0/2 dr. Machač pondělí 17:30–19:00 409
ABO100522 Kapitoly z gramatiky češtiny (vypisováno naposledy) 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 12:30–14:00 18
ABO300948 Základy kognitivní lingvistiky (vypisováno naposledy) 1/0 2 doc. Vaňková úterý 9:10–9:55 300
ABO300949 Základy lingvistické pragmatiky (vypisováno naposledy) 1/0 2 doc. Saicová Římalová úterý 10:00–10:45 300
ABO100520 Práce s empirickými daty 1/1 3 dr. Chromý úterý 15:50–17:20 18
dr. Chromý středa 15:50–17:20 26
LITERATURA – POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO500808 Základy literární historie II 2/0 4 dr. Merhaut čtvrtek 9:10–10:40 300
ABO500811 / ABO500825 (pouze přednáška) Poetika poezie, prózy a dramatu II A / Poetika poezie, prózy a dramatu II B 2/0 4/3 prof. Bílek pondělí 10:50–12:20 300
0/2 dr. Králíková úterý 12:30–14:00 412
0/2 Mgr. Soukupová středa 10:50–12:20 413
0/2 dr. Šebek čtvrtek 12:30–14:00 412
0/2 dr. Šebek čtvrtek 14:10–15:40 412
ABO500813 Čtení děl starší české literatury 2/0 3 dr. Škarpová úterý 14:10–15:40 300
ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století 2/0 3 dr. Vaněk čtvrtek 10:50–12:20 300
ABO100371 Základy odborného psaní a redigování textu (vypisováno naposledy) 2/0 7 dr. Špirit středa 9:10–10:40 300
ABO100030 / ABO100068 (pouze seminář) Starší česká literatura 2/0 6/4 dr. Škarpová středa 15:50–17:20 300
0/2 dr. Škarpová úterý 12:30–14:00 411
0/2 doc. Hošna úterý 15:50–17:20 412
0/2 doc. Hošna čtvrtek 15:50–17:20 412
ABO100049 / ABO100117 (pouze seminář) Česká literatura 19. století 2/0 6/4 dr. Vaněk středa 10:50–12:20 300
0/2 dr. Merhaut úterý 14:10–15:40 413
0/2 dr. Vaněk čtvrtek 12:30–14:00 411
ABO100281 / ABO100282 (pouze seminář) Česká literatura 20. století I 2/0 6/4 doc. Heczková úterý 12:30–14:00 300
0/2 prof. Vojvodík úterý 9:10–10:40 413
0/2 dr. Vaněk středa 9:10–10:40 411
0/2 doc. Heczková čtvrtek 10:50–12:20 409
ABO100105 / ABO100106 (pouze seminář) Česká literatura 20. století II 2/0 6/4 dr. Špirit úterý 10:50–12:20 300
0/2 dr. Špirit pondělí 10:50–12:20 412
0/2 prof. Holý pondělí 12:30–14:00 409
0/2 prof. Holý úterý 15:50–17:20 413
PVP 4: JAZYKOVÉ SEMINÁŘE SPECIALIZAČNÍ / PVP 3: JAZYKOVÝ SEMINÁŘ SPECIALIZAČNÍ
ABO500998 Exkurze k dějinám češtiny a české literatury (bude vypsáno v průběhu LS) 3 dr. Andrlová Fidlerová (garant)
ABO500200 Česká pravopisná kodifikace 0/2 3 doc. Adam pondělí 10:50–12:20 18
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
ABO700307 Psycholingvistika řečové produkce blokově 4 doc. Bordag pondělí 12:30–15:40 26
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková pondělí 12:30–14:00 20
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO300725 Znaková heterogennost v komunikaci 0/2 3 prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 300
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 2/0 3 dr. Bičovský pondělí 15:50–17:20 Cel. 20 / 102
ABO700408 Po stopách dějin češtiny 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 17:30–19:00 22
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová úterý 10:50–12:20 S131
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
ABO700500 Jazykové drobnosti a jazyková popularizace 0/2 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 24
ABO700102 Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková + dr. Chromý úterý 12:30–14:00 18
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 12:30–14:00 20
ABO100203 Antroponomastika 0/2 3 dr. Harvalík úterý 14:10–15:40 Val. 1 / zv. 7
ALINV312B Pravé dislokace v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Zíková úterý 14:10–15:40 26
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0/2 3 doc. Vaňková úterý 14:10–15:40 21
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Let. 4
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 3 Mgr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
ABO700198 Matematika a fyzika pro studenty FF (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 0/2 3 Mgr. Zajíček úterý 17:30–19:00 300
ABO700406 Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu 0/2 3 dr. Švejdarová středa 9:10–10:40 18
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 10:50–12:20 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO700403 Příprava únikové lingvistické hry 0/2 3 dr. Chromý středa 14:10–15:40 26
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 2/0 2 doc. Adam                         (garant) středa 18:00–19:30 18
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 18
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ALINV410B Multimodal communication 1/1 3 Mgr. Jehlička čtvrtek 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ABO400885 Jazyky Evropy 0/2 3 doc. Rejzek čtvrtek 14:10–15:40 300
ABO700501 Staročeský Život svaté Kateřiny 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 14:10–15:40 22
ABO500222 Jazykový obraz světa 0/2 3 doc Vaňková čtvrtek 15:50–17:20 21
ABO100651 Čeština jako cizí jazyk 0/2 3 dr. Hasil čtvrtek 15:50–17:20 18
ACN300485 Theory of Mind: Development of Perspective 0/2 3 dr. Filippová čtvrtek 16:30–18:00 423
NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 3+3 doc. Cvrček + dr. Cinková pátek 9:10–12:00 MFF UK
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů blokově 5 dr. Cope + dr. Dittmann
PVP 7: LITERÁRNÍ SEMINÁŘE / PVP 6: LITERÁRNÍ SEMINÁŘ
ABO900177 Co je žena? Čtení písňových textů feministickou optikou 0/2 3 Mgr. Słowik pondělí 9:10–10:40 409
ABO900201 Miloš Marten – válečná léta jeho dráhy 0/2 3 dr. Topor pondělí 10:50–12:20 409
ABO900577 Malý český člověk v literatuře 0/2 3 prof. Holý pondělí 14:10–15:40 409
ABO100638 Literární kritika v době normalizace 0/2 3 Mgr. Šnellerová pondělí 14:10–15:40 412
ABO100629 Poezie nahlas 0/2 3 Mgr. Čermochová pondělí 15:50–17:20 413
ABO100459 Česká undergroundová literatura II 0/2 3 dr. Machovec pondělí 15:50–17:20 409
KVAR109 Duchovní proudy v literatuře 2/0 2 doc. Med pondělí 18:00–19:30 P5, KTF UK, Thákurova 3
ABO800698 Women in History 0/2 3 doc. Heczková + dr. Kalivodová úterý 10:50–12:20 409
AUC500204 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) 0/2 3 dr. Merhaut úterý 10:50–12:20 413
ABO900205 Současné literární časopisy a kritika 0/2 3 Mgr. Malá úterý 10:50–12:20 411
ABO500293 Židovské motivy a antisemitismus II (pokračování předmětu ze ZS) 0/2 3 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 3 dr. Pistorius úterý 14:10–15:40 409
ABO300820 Nakladatelská praxe 0/2 4 dr. Pistorius úterý 15:50–18:15 409
ABO900288 „Zrádní emigranti“ v komentovaných edicích české literatury 0/2 3 dr. Špirit středa 10:50–12:20 412
AKM500303 Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre and Medieval Literature 0/2 3 Mgr. Jaluška + Mgr. Šorm středa 14:10–15:41 Hyb. 3 / 18
ABO900406 Legenda slovem a obrazem 0/2 3 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
ABO900401 Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace 0/2 3 dr. Šebek středa 14:10–15:40 413
ABO900504 Každodennost v literatuře od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna středa 15:50–17:20 412
ABO900101 Dějiny detektivního žánru – produkce, formáty, recepce, žánrová krajina 0/2 3 Mgr. Holanová středa 15:50–17:20 409
AAA500151 Medieval Conceptual Conflics and Contrasts: Text and Image 0/2 5 prof. Čermák (garant) středa 17:30–19:00 301
ABO900106 (Ne)literatura pro děti 0/2 3 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 10:50–12:20 18
ABO100618 Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20.století 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 10:50–10:20 413
ABO900501 Kultura, společnost, politika 0/2 3 dr. Andreas čtvrtek 10:50–12:20 411
ABO100652 Historická kultura (pokračování dvousemestrálního předmětu) 0/2 6 dr. Činátl čtvrtek 12:30–14:00 409
ABO900688 Jára Cimrman: Performance, apropriace a legitimizace „tradice“ 0/2 3 prof. Bílek čtvrtek 14:10–15:40 409
ABO100648 Základy ediční a redakční práce 0/2 3 dr. Vaněk čtvrtek 15:50–17:20 413
ABO100472 Česká exilová literatura 1970–1989 0/2 3 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (blokově) 300
ABO900502 Holokaust v československém a českém filmu 0/2 3 Mgr. Sladovníková čtvrtek 15:50–19:00 (1x za 14 dní) 409
ABO900411 Škola, studenti a učitelé v obraze literatury od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna čtvrtek 17:30–19:00 412
ABO100146 Divná místa 0/4 3 doc. Heczková + dr. Svatoňová pátek 14:10–17:20 vycházkový seminář
Rovněž je možno docházet na kurzy vypisované Ústavem informačních studií a knihovnictví v Jinonicích (časy výuka a požadavky na absolvování jsou uvedeny v SIS pod příslušnými kódy):
AIS510322 Dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu
AISV5044 Vzhled moderní knihy
AIS510323 Specifikace práce se starými knihami a klasická katalogizace II
AISV5912 Náboženská, vzdělávací a zábavná literatura 19. století
AIS510324 Digitalizace v paměťových institucích
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je však třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).
Specifikace vybraných učeben
S131 počítačová učebna v suterénu; sejít po bočním schodišti úplně dolů, jít za roh, dále přes velké dveře, přeběhnout venkem, projít přes další velké dveře; první dveře napravo (s nápisem Učebna pro seniory)
Hyb. 3 / 18 místnost č. 18 v přízemí Šporkova paláce v Hybernské 3
Val. 1 / zv. 7 budova Ústavu pro jazyk český AV ČR, místnost v přízemí napravo, zvonek č. 7
Cel. 13 / 18 učebna č. 18 v prvním patře budovy v Celetné 13
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je však třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (Bc.)