Rozvrh – ČJL (NMgr.)

ROZVRHY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LETNÍ SEMESTR 2016/2017

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
JAZYK – předměty povinné pro jednooborové studium
ABO500621 Gramatika a sémantika I 0/2 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková středa 9:10–10:40 24
ABO700705 Historie jazykového systému češtiny a dialektologie 2/0 4 dr. Dittmann úterý 15:50–17:20 300
0/2 doc. Rejzek čtvrtek 9:10–10:40 Cel. 13 / 18
dr. Dittmann pátek 10:50–12:20 22
Studenti, kteři nemají splněn předmět Dialektologie (kód ABO500281), mohou docházet na jednohodinovou dialektologickou přednášku v úterý v čase 16:40–17:25 v m. č. 300. Studenti, kteří nemají splněn předmět Historie jazykového systému češtiny (kód ABO500133), si zapisují přednášku (úterý, 15:50–16:35) a jednu ze dvou vypsaných paralelek semináře (časy viz výše).
ABO700707 / ABO500113 Teorie jazykové kultury 0/2 3/4 doc. Adam pátek 9:10–10:40 423
doc. Adam pátek 10:50–12:20 423
Studenti, kteří nemají splněn předmět Empirické metody v lingvistice / Metody lingvistické práce a kteří v bakalářském studiu navštěvovali předmět Práce s empirickými daty,si mohou zapisovat předmět Empirické metody v gramatické analýze (kód ALINP204M; úterý, 10:50–12:20, m. č. 26).
Předměty Staroslověnština (ABO700704), Gramatika a sémantika II (ABO700702) a Analýza diskurzu (ABO700706) budou vypsány v příštím akademickém roce.
LITERATURA – předměty povinné pro jednooborové studium
ABO500279 Naratologie 0/2 5 prof. Bílek pondělí 15:50–17:20 300
ABO500259 / ABO500004 Koncepty lyriky / Poetika básnického textu: namísto těchto předmětů vypsána přednáška „Svět musí být romantizován“. Koncepty lyrizace světa mezi romantismem a avantgardou (kód pro zápis v SIS: ABO900308) 2/0 5 prof. Vojvodík úterý 10:50–12:20 18
ABO500258 Metody literární historie – seminář II 0/2 3 doc. Vojtěch čtvrtek 14:10–17:20   (blokově) 411
ABO500257 Metody literární teorie – seminář II 0/2 3 doc. Málek pátek 9:10–10:40 411
Předmět Diplomový seminář – literatura bude vypsán v zimním semestru následujícího akademického roku.
Pro studenty, kteří započali studium mezi roky 2012/2013 a 2015/2016:
ABO700811 Literární kritika v době normalizace (jako PVP 4: Aplikované metody literární vědy – kritika) 0/2 2 Mgr. Šnellerová pondělí 14:10–15:40 412
ABO500240 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) (jako PVP 2: Aplikované metody literární vědy – historie) 0/2 2 dr. Merhaut úterý 10:50–12:20 413
ABO900111 Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace (jako PVP 3: Aplikované metody literární vědy – teorie) 0/2 2 dr. Šebek středa 14:10–15:40 413
PVP 2: Obecná lingvistika
ALINP205M Kapitoly z dějin moderní lingvistiky 2/0 4 doc. Starý středa 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV410B Multimodal communication 0/2 3 Mgr. Jehlička čtvrtek 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV503B Analýza diskurzu 0/2 3 doc. Nekvapil čtvrtek 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
POVINNĚ VOLITELNÉ JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY – skupiny PVP 2: Jazykové a literární semináře / PVP 5: Jazykové a literární semináře
ABO500998 Exkurze k dějinám češtiny a české literatury (bude vypsáno v průběhu LS) 3 dr. Andrlová Fidlerová (garant)
ABO500200 Česká pravopisná kodifikace 0/2 3 doc. Adam pondělí 10:50–12:20 18
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
ABO700307 Psycholingvistika řečové produkce blokově 4 doc. Bordag pondělí 12:30–15:40 26
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková pondělí 12:30–14:00 20
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO300725 Znaková heterogennost v komunikaci 0/2 3 prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 300
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 2/0 3 dr. Bičovský pondělí 15:50–17:20 Cel. 20 / 102
ABO700408 Po stopách dějin češtiny 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 17:30–19:00 22
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová úterý 10:50–12:20 S131
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
ABO700500 Jazykové drobnosti a jazyková popularizace 0/2 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 24
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 12:30–14:00 20
ABO700102 Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková + dr. Chromý úterý 12:30–14:00 18
ALINV312B Pravé dislokace v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Zíková úterý 14:10–15:40 26
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0/2 doc. Vaňková úterý 14:10–15:40 21
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Let. 4
ABO700807 Korpusové přístupy  v kritické analýze diskurzu 0/2 3 Mgr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
ABO700198 Matematika a fyzika pro studenty FF (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 0/2 3 Mgr. Zajíček úterý 17:30–19:00 300
ABO700406 Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu 0/2 3 dr. Švejdarová středa 9:10–10:40 18
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 10:50–12:20 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO700403 Příprava únikové lingvistické hry 0/2 3 dr. Chromý středa 14:10–15:40 26
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 18
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 18
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO700501 Staročeský Život svaté Kateřiny 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 14:10–15:40 22
ABO500222 Jazykový obraz světa 0/2 3 doc Vaňková čtvrtek 15:50–17:20 21
ACN300485 Theory of Mind: Development of Perspective 0/2 3 dr. Filippová čtvrtek 16:30–18:00 423
NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 3+3 doc. Cvrček + dr. Cinková pátek 9:10–12:00 MFF UK
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů blokově dr. Cope + dr. Dittmann
POVINNĚ VOLITELNÉ LITERÁRNÍ PŘEDMĚTY – skupiny PVP 2: Jazykové a literární semináře / PVP 5: Jazykové a literární semináře / PVP 1: Literární semináře
ABO900177 Co je žena? Čtení písňových textů feministickou optikou 0/2 3 Mgr. Słowik pondělí 9:10–10:40 409
ABO900201 Miloš Marten – válečná léta jeho dráhy 0/2 3 dr. Topor pondělí 10:50–12:20 409
ABO900577 Malý český člověk v literatuře 0/2 3 prof. Holý pondělí 14:10–15:40 409
ABO100638 Literární kritika v době normalizace 0/2 3 Mgr. Šnellerová pondělí 14:10–15:40 412
ABO100629 Poezie nahlas 0/2 3 Mgr. Čermochová pondělí 15:50–17:20 413
ABO100459 Česká undergroundová literatura II 0/2 3 dr. Machovec pondělí 15:50–17:20 409
ABO900412 Fenomenologie jako estetická teorie 2/0 2 prof. Vojvodík pondělí 17:30–19:00 300
ABO900108 Čas, vyprávění, dějiny: historie jako literatura svého druhu 0/2 3 Mgr. Řídký pondělí 17:30–19:00 412
ABO900147 Afekt a diskurz: K synestetické                             kvalitě média 0/2 3 Mgr. Ondroušková pondělí 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
KVAR109 Duchovní proudy v literatuře 2/0 2 doc. Med pondělí 18:00–19:30 P5, KTF UK, Thákurova 3
AKM500204 Faust 0/2 3 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
AKM500097 Od venkovského románu k regionalismu jako pojetí světa 0/2 3 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO900307 „Svět musí být romantizován“. Koncepty lyrizace světa mezi romantismem a avantgardou 2/0 2 prof. Vojvodík úterý 10:50–12:20 18
ABO800698 Women in History 0/2 3 doc. Heczková + dr. Kalivodová úterý 10:50–12:20 409
AUC500204 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) 0/2 3 dr. Merhaut úterý 10:50–12:20 413
ABO900205 Současné literární časopisy a kritika 0/2 3 Mgr. Malá úterý 10:50–12:20 411
ABO500293 Židovské motivy a antisemitismus II (pokračování dvousemestrálního předmětu z LS) 0/2 3 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
AKM500012 Úvaha, výklad, reflexe, meditace 0/2 3 dr. Pokorný úterý 15:50–17:20 Hyb. 18
ABO300929 Dante: Ráj 0/2 3 dr. Pokorný úterý 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 3 dr. Pistorius úterý 14:10–15:40 409
ABO300820 Nakladatelská praxe 0/2 4 dr. Pistorius úterý 15:50–18:15 409
ABO900288 „Zrádní emigranti“ v komentovaných edicích české literatury 0/2 3 dr. Špirit středa 10:50–12:20 412
AKM500075 Kategorie evropského myšlení o literatuře II 2/0 4 prof. Svatoň středa 10:50–12:20 18
AKM500303 Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre and Medieval Literature 0/2 3 Mgr. Jaluška + Mgr. Šorm středa 14:10–15:41 Hyb. 3 / 18
ABO900406 Legenda slovem a obrazem 0/2 3 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
ABO900401 Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace 0/2 3 dr. Šebek středa 14:10–15:40 413
ABO900504 Každodennost v literatuře od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna středa 15:50–17:20 412
ABO900101 Dějiny detektivního žánru – produkce, formáty, recepce, žánrová krajina 0/2 3 Mgr. Holanová středa 15:50–17:20 409
ABO900204 Četba básnických textů 0/2 3 dr. Hrdlička středa 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
AAA500151 Medieval Conceptual Conflics and Contrasts: Text and Image 0/2 5 prof. Čermák (garant) středa 17:30–19:00 301
ABO100618 Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20.století 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 10:50–10:20 413
ABO900106 (Ne)literatura pro děti 0/2 3 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 10:50–12:20 18
ABO900501 Kultura, společnost, politika 0/2 3 dr. Andreas čtvrtek 10:50–12:20 411
ABO100652 Historická kultura (pokračování dvousemestrálního předmětu) 0/2 6 dr. Činátl čtvrtek 12:30–14:00 409
ABO700306 Truchlení, smrt a psaní 0/2 3 dr. Hrdlička čtvrtek 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO900688 Jára Cimrman: Performance, apropriace a legitimizace „tradice“ 0/2 3 prof. Bílek čtvrtek 14:10–15:40 409
ABO100472 Česká exilová literatura 1970–1989 0/2 3 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (blokově) 300
ABO900502 Holokaust v československém a českém filmu 0/2 3 Mgr. Sladovníková čtvrtek 15:50–19:00 (1x za 14 dní) 409
ABO900411 Škola, studenti a učitelé v obraze literatury od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna čtvrtek 17:30–19:00 412
AKM500013 Vyprávění a performativnost: divadlo, opera, film 2/0 3 doc. Málek pátek 10:50–12:20 409
ABO100146 Divná místa 0/4 3 doc. Heczková + dr. Svatoňová pátek 14:10–17:20 vycházkový seminář
Rovněž je možno docházet na kurzy vypisované Ústavem informačních studií a knihovnictví v Jinonicích (časy výuka a požadavky na absolvování jsou uvedeny v SIS pod příslušnými kódy):
AIS510322 Dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu
AISV5044 Vzhled moderní knihy
AIS510323 Specifikace práce se starými knihami a klasická katalogizace II
AISV5912 Náboženská, vzdělávací a zábavná literatura 19. století
AIS510324 Digitalizace v paměťových institucích
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je však třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (NMgr.)