Rozvrh – ČJS (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM – LETNÍ SEMESTR 2016/2017

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
ABO500996 Aplikace ve fonetickém výzkumu (namísto tohoto předmětu si studenti zapisují předmět ALINV604B Reálná výslovnost – základy transkripce a segmentace) 0/2 4 dr. Machač úterý 14:10–15:40 Cel. 20 / 214
ABO500621 Gramatika a sémantika I 0/2 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková středa 9:10–10:40 24
ABO700705 Historie jazykového systému češtiny a dialektologie 2/0 4 dr. Dittmann úterý 15:50–17:20 300
0/2 doc. Rejzek čtvrtek 9:10–10:40 Cel. 13 / 18
dr. Dittmann pátek 10:50–12:20 22
Studenti, kteři nemají splněn předmět Dialektologie (kód ABO500281), mohou docházet na jednohodinovou dialektologickou přednášku v úterý v čase 16:40–17:25 v m. č. 300. Studenti, kteří nemají splněn předmět Historie jazykového systému češtiny (kód ABO500133), si zapisují přednášku (úterý, 15:50–16:35) a jednu ze dvou vypsaných paralelek semináře (časy viz výše).
ABO700707 / ABO500113 Teorie jazykové kultury 0/2 3/4 doc. Adam pátek 9:10–10:40 423
doc. Adam pátek 10:50–12:20 423
Studenti, kteří nemají splněn předmět Empirické metody v lingvistice / Metody lingvistické práce a kteří v bakalářském studiu navštěvovali předmět Práce s empirickými daty, si mohou zapisovat předmět Empirické metody v gramatické analýze (kód ALINP204M; úterý, 10:50–12:20, m. č. 26).
Předměty Staroslověnština (ABO700704), Gramatika a sémantika II (ABO700702) a Analýza diskurzu (ABO700706) budou vypsány v příštím akademickém roce.
PVP 2: Obecná lingvistika
ALINP205M Kapitoly z dějin moderní lingvistiky 2/0 4 doc. Starý středa 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV410B Multimodal communication 1/1 3 Mgr. Jehlička čtvrtek 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV503B Analýza diskurzu 1/1 3 doc. Nekvapil čtvrtek 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
PVP 1: Jazykové semináře
ABO500998 Exkurze k dějinám češtiny a české literatury (bude vypsáno v průběhu LS) 3 dr. Andrlová Fidlerová (garant)
ABO500200 Česká pravopisná kodifikace 0/2 3 doc. Adam pondělí 10:50–12:20 18
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
ABO700307 Psycholingvistika řečové produkce blokově 4 doc. Bordag pondělí 12:30–15:40 26
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková pondělí 12:30–14:00 20
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO300725 Znaková heterogennost v komunikaci 0/2 3 prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 300
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 2/0 3 dr. Bičovský pondělí 15:50–17:20 Cel. 20 / 102
ABO700408 Po stopách dějin češtiny 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 17:30–19:00 22
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová úterý 10:50–12:20 S131
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
ABO700500 Jazykové drobnosti a jazyková popularizace 0/2 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 24
ABO700102 Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková + dr. Chromý úterý 12:30–14:00 18
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 12:30–14:00 20
ALINV312B Pravé dislokace v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Zíková úterý 14:10–15:40 26
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0/2 3 doc. Vaňková úterý 14:10–15:40 21
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Let. 4
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 3 Mgr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
ABO700198 Matematika a fyzika pro studenty FF (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 0/2 3 Mgr. Zajíček úterý 17:30–19:00 300
ABO700406 Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu 0/2 3 dr. Švejdarová středa 9:10–10:40 18
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 10:50–12:20 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO700403 Příprava únikové lingvistické hry 0/2 3 dr. Chromý středa 14:10–15:40 26
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 18
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 18
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO700501 Staročeský Život svaté Kateřiny 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 14:10–15:40 22
ABO500222 Jazykový obraz světa 0/2 3 doc. Vaňková čtvrtek 15:50–17:20 21
ACN300485 Theory of Mind: Development of Perspective 0/2 3 dr. Filippová čtvrtek 16:30–18:00 423
NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 3+3 doc. Cvrček + dr. Cinková pátek 9:10–12:00 MFF UK
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů blokově dr. Cope + dr. Dittmann
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJS (NMgr.)