Rozvrh – UČCJ (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA – LETNÍ SEMESTR 2016/2017

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
AUC500246 Pedagogická praxe* 6 prof. Šebesta (garant)
*informace k pedagogické praxi na oboru UČCJ naleznete zde: //ucjtk.ff.cuni.cz/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/informace-k-pedagogickym-praxim/informace-k-pedagogickym-praxim-uccj/
ABO500433 Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR 0/2 3 dr. Sherman pondělí 10:50–12:20 423
ABO500128 České reálie 0/1 3 dr. Šormová pondělí 14:10–17:20                 (3 bloky) 24
ABO500396 Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk 0/2 6 prof. Šebesta úterý 9:10–10:40 24
ABO500766 Vyučování češtiny jako cizího jazyka II (přednáška se bude konat ve formátu 2/0 každý lichý týden) 1/0 3 dr. Škodová středa 14:10–15:40 409
0/2 doc. Bozděchová středa 9:10–10:40 409
AUC500122 Interkulturní komunikace v ČR 0/2 3 doc. Bozděchová středa 10:50–12:20 409
ABO500584 Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka 0/1* 3 dr. Boccou Kestřánková pátek 9:10–9:55 409
*semináře se budou konat ve formátu 0/2 a skončí v polovině semestru
ABO500768 Komunikace v jazykové třídě 0/2 3 dr. Valková pátek 10:50–12:20 Jind. 27 / 2. p.
Studenti, kteří nemají splněn předmět Empirické metody v lingvistice / Metody lingvistické práce a kteří v bakalářském studiu navštěvovali předmět Práce s empirickými daty, si mohou zapisovat předmět Empirické metody v gramatické analýze (kód ALINP204M; úterý, 10:50–12:20, m. č. 26).
PVP 2: Obecná lingvistika
ALINP205M Kapitoly z dějin moderní lingvistiky 2/0 4 doc. Starý středa 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV410B Multimodal communication 1/1 3 Mgr. Jehlička čtvrtek 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
ALINV503B Analýza diskurzu 1/1 3 doc. Nekvapil čtvrtek 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
PVP 1: Oborové povinně volitelné předměty
AUC500245 Pedagogická praxe II* 6 prof. Šebesta (garant)
ABO500986 Pedagogická praxe III* 6 prof. Šebesta (garant)
*informace k pedagogickým praxím na oboru UČCJ naleznete zde: //ucjtk.ff.cuni.cz/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/informace-k-pedagogickym-praxim/informace-k-pedagogickym-praxim-uccj/
ABO500998 Exkurze k dějinám češtiny a české literatury (bude vypsáno v průběhu LS) 3 dr. Andrlová Fidlerová (garant)
ABO500200 Česká pravopisná kodifikace 0/2 3 doc. Adam pondělí 10:50–12:20 18
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
ABO700307 Psycholingvistika řečové produkce blokově 4 doc. Bordag pondělí 12:30–15:40 26
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková pondělí 12:30–14:00 20
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO300725 Znaková heterogennost v komunikaci 0/2 3 prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 300
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 2/0 3 dr. Bičovský pondělí 15:50–17:20 Cel. 20 / 102
ABO700408 Po stopách dějin češtiny 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 17:30–19:00 22
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová úterý 10:50–12:20 S131
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
ABO700102 Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková + dr. Chromý úterý 12:30–14:00 18
ABO700500 Jazykové drobnosti a jazyková popularizace 0/2 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 24
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 12:30–14:00 20
ALINV312B Pravé dislokace v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Zíková úterý 14:10–15:40 26
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0/2 doc. Vaňková úterý 14:10–15:40 21
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Let. 4
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 3 Mgr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
ABO700198 Matematika a fyzika pro studenty FF (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 0/2 3 Mgr. Zajíček úterý 17:30–19:00 300
ABO700406 Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu 0/2 3 dr. Švejdarová středa 9:10–10:40 18
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 10:50–12:20 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO700403 Příprava únikové lingvistické hry 0/2 3 dr. Chromý středa 14:10–15:40 26
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam                         (garant) středa 18:00–19:30 18
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 18
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO700501 Staročeský Život svaté Kateřiny 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 14:10–15:40 22
ABO500222 Jazykový obraz světa 0/2 3 doc. Vaňková čtvrtek 15:50–17:20 21
ACN300485 Theory of Mind: Development of Perspective 0/2 3 dr. Filippová čtvrtek 16:30–18:00 423
NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 3+3 doc. Cvrček + dr. Cinková pátek 9:10–12:00 MFF UK
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů blokově dr. Cope + dr. Dittmann
Rozvrhy pedagogických a psychologických předmětů najdete na webových stránkách katedry pedagogiky a katedry psychologie.
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – UČCJ (NMgr.)