Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – LETNÍ SEMESTR 2016/2017

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
JAZYK – předměty povinné pro jednooborové studium
AUC500246 Pedagogická praxe* 6 prof. Šebesta (garant)
*informace k pedagogické praxi na oboru UČSŠ naleznete zde: //ucjtk.ff.cuni.cz/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/informace-k-pedagogickym-praxim/informace-k-pedagogickym-praxim-ucss/
ABO500948 Jazyk mládeže ve školním věku 0/2 3 prof. Šebesta úterý 10:50–12:20 24
ABO500015 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II 0/2 3 Mgr. Prokšová středa 14:10–15:40 24
ABO500436 Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi 0/2 2 Mgr. Prokšová středa 15:50–17:20 24
ABO500743 Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka 0/2 4 doc. Saicová Římalová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO500385 Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy 2/0 3 doc. Saicová Římalová čtvrtek 12:30–14:00 300
ABO700707 / ABO500113 Teorie jazykové kultury 0/2 3/4 doc. Adam pátek 9:10–10:40 423
doc. Adam pátek 10:50–12:20 423
LITERATURA – předměty povinné pro jednooborové studium
AUC500065 Základy odborného psaní                                               a redigování textu 2/0 3 dr. Špirit pondělí 12:30–14:00 412
AUC500011 Didaktika vyučování literatury I 1/0 4 dr. Králíková úterý 8:20–9:05 18
0/2 dr. Králíková úterý 9:10–10:40 18
AUC500056 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury 0/2 3 dr. Králíková úterý 14:10–15:40 412
PVP 3: Interpretace textu
ABO900604 Interpretace kánonu literárních děl k maturitě II 0/2 3 doc. Hošna středa 17:30–19:00 412
PVP 4: Literatura pro děti a mládež
AUC700111 (Ne)literatura pro děti 0/2 4 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 10:50–12:20 18
PVP 1: Jazykové semináře
ABO500998 Exkurze k dějinám češtiny a české literatury (bude vypsáno v průběhu LS) 3 dr. Andrlová Fidlerová (garant)
ABO500200 Česká pravopisná kodifikace 0/2 3 doc. Adam pondělí 10:50–12:20 18
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
ABO700307 Psycholingvistika řečové produkce blokově 4 doc. Bordag pondělí 12:30–15:40 26
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková pondělí 12:30–14:00 20
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO300725 Znaková heterogennost v komunikaci 0/2 3 prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 300
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 2/0 3 dr. Bičovský pondělí 15:50–17:20 Cel. 20 / 102
ABO700408 Po stopách dějin češtiny 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 17:30–19:00 22
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová úterý 10:50–12:20 S131
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
ABO700500 Jazykové drobnosti a jazyková popularizace 0/2 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 24
ABO700102 Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková + dr. Chromý úterý 12:30–14:00 18
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 12:30–14:00 20
ALINV312B Pravé dislokace v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Zíková úterý 14:10–15:40 26
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0/2 doc. Vaňková úterý 14:10–15:40 21
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Let. 4
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 3 Mgr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
ABO700198 Matematika a fyzika pro studenty FF (předmět si lze zapsat pouze jako volitelný, nikoliv jako povinně volitelný) 0/2 3 Mgr. Zajíček úterý 17:30–19:00 300
ABO700406 Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu 0/2 3 dr. Švejdarová středa 9:10–10:40 18
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 10:50–12:20 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO700403 Příprava únikové lingvistické hry 0/2 3 dr. Chromý středa 14:10–15:40 26
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 18
ALINV410B Multimodal communication 1/1 3 Mgr. Jehlička čtvrtek 12:30–14:10 Cel. 20 / 424
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 18
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová čtvrtek 9:10–10:40 18
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO700501 Staročeský Život svaté Kateřiny 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 14:10–15:40 22
ABO500222 Jazykový obraz světa 0/2 3 doc. Vaňková čtvrtek 15:50–17:20 21
ACN300485 Theory of Mind: Development of Perspective 0/2 3 dr. Filippová čtvrtek 16:30–18:00 423
NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 3+3 doc. Cvrček + dr. Cinková pátek 9:10–12:00 MFF UK
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů blokově dr. Cope + dr. Dittmann blokově
PVP 2: Literární semináře
ABO900177 Co je žena? Čtení písňových textů feministickou optikou 0/2 3 Mgr. Słowik pondělí 9:10–10:40 409
ABO900201 Miloš Marten – válečná léta jeho dráhy 0/2 3 dr. Topor pondělí 10:50–12:20 409
ABO900577 Malý český člověk v literatuře 0/2 3 prof. Holý pondělí 14:10–15:40 409
ABO100638 Literární kritika v době normalizace 0/2 3 Mgr. Šnellerová pondělí 14:10–15:40 412
ABO100629 Poezie nahlas 0/2 3 Mgr. Čermochová pondělí 15:50–17:20 413
ABO100459 Česká undergroundová literatura II 0/2 3 dr. Machovec pondělí 15:50–17:20 409
ABO900412 Fenomenologie jako estetická teorie 2/0 2 prof. Vojvodík pondělí 17:30–19:00 300
ABO900108 Čas, vyprávění, dějiny: historie jako literatura svého druhu 0/2 3 Mgr. Řídký pondělí 17:30–19:00 412
ABO900147 Afekt a diskurz: K synestetické                             kvalitě média 0/2 3 Mgr. Ondroušková pondělí 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
KVAR109 Duchovní proudy v literatuře 2/0 2 doc. Med pondělí 18:00–19:30 P5, KTF UK, Thákurova 3
AKM500204 Faust 0/2 3 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
AKM500097 Od venkovského románu k regionalismu jako pojetí světa 0/2 3 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO900307 „Svět musí být romantizován“. Koncepty lyrizace světa mezi romantismem a avantgardou 2/0 2 prof. Vojvodík úterý 10:50–12:20 18
ABO800698 Women in History 0/2 3 doc. Heczková + dr. Kalivodová úterý 10:50–12:20 409
AUC500204 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) 0/2 3 dr. Merhaut úterý 10:50–12:20 413
ABO900205 Současné literární časopisy a kritika 0/2 3 Mgr. Malá úterý 10:50–12:20 411
ABO500293 Židovské motivy a antisemitismus II (pokračování dvousemestrálního předmětu z LS) 0/2 3 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 3 dr. Pistorius úterý 14:10–15:40 409
ABO300820 Nakladatelská praxe 0/2 4 dr. Pistorius úterý 15:50–18:15 409
AKM500012 Úvaha, výklad, reflexe, meditace 0/2 3 dr. Pokorný úterý 15:50–17:20 Hyb. 18
ABO300929 Dante: Ráj 0/2 3 dr. Pokorný úterý 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
AKM500075 Kategorie evropského myšlení                                 o literatuře II 2/0 4 prof. Svatoň středa 10:50–12:20 18
ABO900288 „Zrádní emigranti“ v komentovaných edicích české literatury 0/2 3 dr. Špirit středa 10:50–12:20 412
AKM500075 Kategorie evropského myšlení o literatuře II 2/0 4 prof. Svatoň středa 10:50–12:20 18
AKM500303 Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre and Medieval Literature 0/2 3 Mgr. Jaluška                     + Mgr. Šorm středa 14:10–15:41 Hyb. 3 / 18
ABO900406 Legenda slovem a obrazem 0/2 3 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
ABO900401 Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace 0/2 3 dr. Šebek středa 14:10–15:40 413
ABO900504 Každodennost v literatuře od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna středa 15:50–17:20 412
ABO900101 Dějiny detektivního žánru – produkce, formáty, recepce, žánrová krajina 0/2 3 Mgr. Holanová středa 15:50–17:20 409
ABO900204 Četba básnických textů 0/2 3 dr. Hrdlička středa 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
AAA500151 Medieval Conceptual Conflics and Contrasts: Text and Image 0/2 5 prof. Čermák (garant) středa 17:30–19:00 301
ABO100618 Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20.století 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 10:50–10:20 413
ABO900106 (Ne)literatura pro děti 0/2 2 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 10:50–10:20 18
ABO900501 Kultura, společnost, politika 0/2 3 dr. Andreas čtvrtek 10:50–12:20 411
ABO100652 Historická kultura (pokračování dvousemestrálního předmětu) 0/2 6 dr. Činátl čtvrtek 12:30–14:00 409
ABO700306 Truchlení, smrt a psaní 0/2 3 dr. Hrdlička čtvrtek 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO900688 Jára Cimrman: Performance, apropriace a legitimizace „tradice“ 0/2 3 prof. Bílek čtvrtek 14:10–15:40 409
ABO100472 Česká exilová literatura 1970–1989 0/2 3 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (blokově) 300
ABO900502 Holokaust v československém a českém filmu 0/2 3 Mgr. Sladovníková čtvrtek 15:50–19:00 (1x za 14 dní) 409
ABO900411 Škola, studenti a učitelé v obraze literatury od středověku po 19. století 0/2 3 doc. Hošna čtvrtek 17:30–19:00 412
ABO500014 Literární test 0/2 3 Mgr. Brož pátek 9:10–10:40 412
AKM500013 Vyprávění a performativnost: divadlo, opera, film 2/0 3 doc. Málek pátek 10:50–12:20 409
ABO100146 Divná místa 0/4 3 doc. Heczková + dr. Svatoňová pátek 14:10–17:20 vycházkový seminář
Rovněž je možno docházet na kurzy vypisované Ústavem informačních studií a knihovnictví v Jinonicích (časy výuka a požadavky na absolvování jsou uvedeny v SIS pod příslušnými kódy):
AIS510322 Dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu
AISV5044 Vzhled moderní knihy
AIS510323 Specifikace práce se starými knihami a klasická katalogizace II
AISV5912 Náboženská, vzdělávací a zábavná literatura 19. století
AIS510324 Digitalizace v paměťových institucích
Rozvrhy pedagogických a psychologických předmětů najdete na webových stránkách katedry pedagogiky a katedry psychologie.
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obracejte na tajemníka ÚČJTK/ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Studentům se nebrání, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali lingvisticky či literárněvědně zaměřené kurzy vyučované jinými základními součástmi (zařazení příslušných předmětů do skupin PVP je třeba vždy projednat s tajemníkem ústavu). Na tajemníka ústavu se rovněž obracejte v případě, že se Vám předměty ze skupin PVP v SIS nezobrazují jako povinně volitené (oranžové), ale volitelné (černé).

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)