Diskurzivní vztahy v textu

Hlavní řešitel: Mgr. Magdaléna Rysová (magdalena.rysova@post.cz)

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je prozkoumat diskurzní (textové) vztahy v češtině a různé jazykové prostředky, které tyto vztahy vyjadřují, tj. které usouvztažňují jednotlivé textové argumenty (argument zde chápeme jako abstraktní objekt nejčastěji realizovaný klauzí – srov. Asher, 1993). Projekt navazuje na současný podobný výzkum prováděný na angličtině na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii vedený prof. Aravindem Joshim (srov. např. studii Realization of Discourse Relations by Other Means: Alternative lexicalizations – Prasadová a kol., 2010). V českém prostředí se jedná o zatím ne zcela prostudovanou problematiku. Částečně se danými jazykovými prostředky zabývají např. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (1983) či doc. PhDr. Josef Hrbáček, CSc. (1994), nověji se dané problematice věnuje např. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. a PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (srov. např. projekt Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu). Drobný průzkum v této oblasti provedla žadatelka v rámci své diplomové práce Alternativní vyjádření konektorů v češtině (obhájena 2012).

Výstupy projektu

Prezentace na konferencích

LREC: Language Resources and Evaluation Conference (květen 2014, Reykjavík, Island), příspěvek: „Verbs of Saying with a Textual Connecting Function in the Prague Discourse Treebank“;

PACLIC: Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing (prosinec 2014, Phuket, Thajsko), příspěvek: „The Centre and Periphery of Discourse Connectives“;

 Kolokvium mladých jazykovedcov (listopad 2013, Modra-Harmónia, Slovensko), příspěvek: „Anotace vybraných jevů na textové rovině Pražského závislostního korpusu“;

Lingvistika Praha (duben 2013, Praha), příspěvek: „Je množina diskurzních konektorů konečná?“

Publikace

Rysová, Magdaléna. 2014. Verbs of Saying with a Textual Connecting Function in the Prague Discourse Treebank. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), European Language Resources Association, Reykjavik, Iceland, pp. 930–935. ISBN 978-2-9517408-8-4. WWW:

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/79_Paper.pdf

Rysová, Magdaléna and Rysová, Kateřina. 2014. The Centre and Periphery of Discourse Connectives. In: Proceedings of the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Copyright © Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, ISBN 978-616-551-887-1, s. 452-459.

Rysová, Magdaléna. 2013. Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu. Bohemistyka 13 (1), s. 57–71. ISSN 1642–9893. WWW: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2013/Rysova.pdf

 Rysová, Magdaléna. 2013. Způsoby vyjadřování vztahu příčiny a důsledku v textu – alternativy pro „proto“ a „protože“. Didaktické studie 5 (2), 2013, s. 39–53. ISSN 1804-1221.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Diskurzivní vztahy v textu