Knaanic Language

Structure and Historical Background

Konference 2012

Termín konání

25.–26. října 2012

Místo konání

Univerzita Karlova (Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2), Praha, Česká republika

Kontakt

robert.dittmann(at)ff.cuni.cz

Informace o konferenci

Konference se zaměřuje na rozsáhlou problematiku tzv. kenaánského jazyka. Chtěli bychom se sousředit na hlavní oblasti judeo-slavistického bádání včetně kenaánských glos ve středověkých hebrejských spisech, kulturní, historické a zejména jazykové aspekty judeo-slavistického výzkumu, na vztah kenaanských glos ke konkrétním slovanským jazykům a také na problémy vzniku jidiš a rané slovanské vrstvy v něm. Konferenční příspěvky vyjdou ve sborníku r. 2013. Konference je pořádána v rámci řešení grantového projektu GA ČR P406/11/0861 Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země.

Účast jako invited speakers potvrdili

Důležitá data

Organizační výbor

Detaily