Termíny BZK/SZZK

Bakalářské (BZK) a státní závěrečné zkoušky (SZZK) proběhnou v červnu v následujících termínech:

BZK 13. 6. – 15. 6. 2016 (13. 6. obhajoby bakalářských prací, 14. 6. od 9:30 v m. č. 18 bakalářský test z jazyka, 14. a 15. 6. ústní zkoušení)
SZZK 20.6. – 22. 6. 2016 (20. 6. obhajoby diplomových prací, 21. a 22. 6. ústní zkoušení)

Pro bakalářské a magisterské studenty platí shodné termíny pro:

  • podání závazné přihlášky k BZK/SZZZ: do 9. 5. 2016;
  • odevzdání závěrečných prací: 18. 5. 2016 do 16:00 (je rovněž třeba nahrát do SIS elektronickou verzi práce, a to do půlnoci téhož dne);
  • splnění studijních povinností (tzn. s tímto nejzazším datem je třeba mít zapsané atestace v SISu, aby se započítaly pro červnový termín BZK/SZZK): do 1. 6. 2016.