Konzultační hodiny členů ÚČJTK v květnu a červnu 2016