Důležité termíny

Bakalářské zkoušky se v září 2016 uskuteční v těchto dnech: 5. 9. 2016 (obhajoby bakalářských prací), 6. 9. 2016 (bakalářský test z jazyka), 6. a 7. 9. 2016 (ústní zkoušení).

Termín pro závazné přihlášení v SIS je 14. 7. 2016. Nejzazší termín pro odevzdávání bakalářských prací je 15. 8. 2016 (do 15:00). Termín kontroly splnění studijních povinností je 19. 8. 2016.

Státní závěrečné zkoušky se v září 2016 uskuteční v těchto dnech: 12. 9. 2016 (obhajoby diplomových prací), 13. a 14. 9. 2016 (ústní zkoušení).

Termín pro závazné přihlášení v SIS je 14. 7. 2016. Nejzazší termín pro odevzdávání diplomových prací je 15. 8. 2016 (do 15:00). Termín kontroly splnění studijních povinností je 24. 8. 2016.

 

Studenty, kteří se chystají zapsat do dalšího ročníku, upozorňujeme, že jim mohou být uznány pouze ty atestace, které budou do SIS zapsány nejpozději 21. 9. 2016. Od 22. 9. 2016 až do konce října bude SIS pro zapisování atestací (i pro zanášení předmětů do skupin PVP) uzavřen. 21. 9. 2016 je zároveň nejzazší termín pro zápis do dalšího ročníku v SIS (informace k zápisu najdete zde). Žádosti o případné uznání předmětů prosím podávejte nepozději do 31. 8. 2016.

Zápis předmětů na zimní semestr 2016/2017 v SIS začne 23. 9. 2016 v 10:00, zápis do seminářů vypisovaných ÚČJTK v SIS proběhne 24. 9. 2016 dle harmonogramu (najdete jej zde).

Výuka v zimním semestru bude probíhat od 3. 10. 2016 do 6. 1. 2017, vánoční prázdniny budou v termínu od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017.