Knihy k rozebrání

U sekretariátu ÚČJTK jsou k rozebrání jazykovědné knižní publikace, např. tyto:

Marie Čechová: Teorie a praxe vyučování českému jazyku na gymnáziu
Tom Dickins: Attitudes to lexical borrowing in the Czech Republic
Emil Dvořák: Přechodníkové konstrukce v nové češtině
Karel Dvořák: Soupis staročeských exempel
Eva Hošnová: K vývoji české syntaxe
Jana Jančáková: Nářečí a běžná mluva na Příbramsku
Jana Jančáková – Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny
Kateřina Kadlecová: Ženské časopisy pro pokročilé
Karel Kučera: Český jazyk v USA
Alena Macurová: Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech
Iva Nebeská: Jazyk, norma, spisovnost
Lenka Nejezchlebová: Sex v reklamě
Slavica Pragensia XXXII: Fungování textu ve společenské komunikaci
Slavica Pragensia XXXIII: Karel Čapek 1988
Slavica Pragensia XXXV: Jan Gebauer. Sborník ve 150. výročí naroození
Slavica Pragensia XL: Sborník věnovaný nedožitým osmdesátiným Vladimíra Barneta
Lucie Sedláčková: Islám v médiích
Karel Šebesta: Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba
Josef Štěpán: Čas ve větě a textu
Alena Vavřičková: Děti a reklama
Petr Voit: Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy
Daniela Zítková: Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty