Na středu 19. 10 je z důvodu voleb do Studentské rady FF UK od 16:00 vyhlášeno děkanské volno. Výuka od 15:50 dále v tento den odpadá. Přednáška Mgr. Lázničky v Kruhu přátel českého jazyka se koná.