Z důvodu konání přednášek v rámci Týdne vědy proběhnou tyto přesuny výuky: přednáška doc. Rejzka Praslovanština a slovanské jazyky se v pondělí 7. 11. přesouvá z m. č. 18 do m. č. 26
seminář dr. Chromého Empirické metody v lingvistice se v úterý 8. 11. přesouvá z m. č. 18 do m. č. 26