Seminář Deverbativní substantiva ve starší češtině – otázky a problémy

Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá seminář Deverbativní substantiva ve starší češtině – otázky a problémy, který se uskuteční v úterý 22. 11. 2016 od 13:30 v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Program s anotacemi je ke stažení zde.