Den s Českou knižnicí

Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host pořádají slavnostní představení svazků edice Česká knižnice vydaných v roce 2016. Akce se uskuteční 29. 11. 2016 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

PROGRAM

Přednáškový sál ÚČL AV ČR,
Na Florenci 1420/3, Praha 1, vchod C, 3. patro

10.30 – Tisková konference

se zástupci NFČK, ÚČL AV ČR i Hosta, s editory
prvního úplného vydání Prometheových jater
Jiřího Koláře a s šéfredaktorem nové didaktické
edice Seminář České knižnice

13.30 – Česká knižnice 2016: Knihy – Internet – Školy

prezentace pro kulturní a odbornou veřejnost,
studenty, pedagogy i všechny zájemce o literaturu

15.30 – IX. textologické kolokvium: Na téma Česká knižnice

Marie Škarpová: Středověká a raně novověká literatura v České knižnici
Petra Hesová: K edičnímu řešení textů 19. století v České knižnici
Michael Špirit: Česká knižnice – klenotnice, nebo edice?
Michal Kosák: Kritický aparát vybraných svazků České knižnice
Jiří Flaišman: Štrozok, či investiční fond?

PROGRAM KE STAŽENÍ