Blokový seminář doc. Skorvida zaměřený na jazyk českých menšin v Rusku

ÚČJTK vypisuje seminář s názvem Česká nářečí na severním Kavkazu a na Sibiři, který povede bohemista doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě. Seminář proběhne blokově ve dnech 23.–25. 1. 2017 a bude ohodnocen pěti kredity (uznává se v rámci skupin PVP). Další informace o předmětu najdete zde.

Pokud se budete chtít na předmět přihlásit a nechat si jej dopsat do SIS (bude se počítat do zimního semestru), kontaktuje tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz) do 16. 1.

Pro potenciální zájemce připojujeme odkaz na rozhovor s doc. Skorvidem na Rádiu Praha Českého rozhlasu.