Studenti ÚČJTK na workshopu v Berlíně

15555055_10202364105261665_32679932_nVe dnech 14. a 15. 12. 2016 se studenti FF UK zúčastnili studentského workshopu Register variation in Czech and Polish konaného na Humboldtově univerzitě v Berlíně a pořádaného tamní katedrou slavistiky v rámci tříletého projektu CENTRAL. Na workshopu vystupovali studenti z univerzit v Berlíně, Varšavě a Praze. Českou stranu zastupovali Anna Marklová (český jazyk a literatura), Martina Vokáčová (český jazyk – specializační studium – nederlandistika), Jan Henyš (český jazyk – specializační studium – obecná lingvistika) a Jakub Jehlička (obecná lingvistika) s následujícími příspěvky:

Anna Marklová: Myši Natálie Mooshabrové – repetitivní román?
Martina Vokáčová: Registr(y) nerodilých mluvčích češtiny
Jan Henyš: Korpusový výzkum alternace vokalické kvantity českých feminin
Jakub Jehlička: Korpus a multimodalita: vztah gestikulace a gramatiky v mluveném projevu