Knižní novinky

Ve Vydavatelství FF UK vyšel sborník Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci, který obsahuje příspěvky z 10. česko-polsko-německé studentské konference Intefaces, která se konala v květnu 2015 na FF UK.

Publikaci je možno zakoupit na stránkách Vydavatelství FF UK.

V nakladatelství Fraus vyšla Čítanka 6, která zahajuje novou řadu literárních učebnic pro druhý stupeň základních škol. Podíleli se na ní členové ÚČJTK (Karel Šebesta, Kateřina Šormová, Pavlína Synková) a další spolupracovníci (Andrea Králíková z ÚČLK a Aleš Marek z Gymnázia Jaroslava Seiferta).

Čítanka je k zakoupení na stránkách nakladatelství Fraus.

1443_1     Čítanka6