Změny ve výuce v souvislosti s Týdnem diverzity:

  1. Přednáška doc. Saicové Římalové Základy lingvistické pragmatiky v úterý 11. 4 odpadá. Rovněž odpadají seminář Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka a přednáška Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy ve čtvrtek 13. 4. Úterní konzultace se přesouvají na čas 17:00–18:30.
  2. Přednáška doc. Vaňkové Základy kognitivní lingvistiky v úterý 11. 4. a seminář Jazykový obraz světa ve čtvrtek 13. 4. odpadají.
  3. Přednáška dr. Dittmanna Historie jazykového systému češtiny a dialektologie se v úterý 11. 4. přesouvá do m. č. 22.
  4. Ve středu 12. 4. odpadá seminář doc. Rejzka Dějiny češtiny a konzultace, ve čtvrtek 13. 4. odpadá seminář Jazyky Evropy (seminář HJSČ a čtvrteční konzultace se neruší).
  5. Od úterý 11. 4. do čtvrtka 13. 4. odpadají veškerá výuka i konzultace dr. Lehečkové.
  6. Rovněž odpadá veškerá výuka Mgr. Synkové, konzultace se posouvají ze čtvrtka 13. 4. na pondělí 10. 4. (9:30–11:00).
  7. Ruší se veškerá výuka Mgr. Prokšové, pondělní konzultace se zkracují (10:50–12:00).
  8. Přednáška Aplikovaná lingvistika prof. Šebesty se přesouvá do m. č. 24.
  9. Výuka dr. Martínka: Úterní seminář Dějiny češtiny se přesouvá, proběhne v úterý 11. 4. od 8:00 do 9:30 v místnosti 22, úterní semináře Ediční práce a Čeština historických pramenů se ruší. Čtvrteční semináře Olympiáda v českém jazyce a Staročeský Život svaté Kateřiny se konají v obvyklou dobu. Úterní konzultace se ruší a čtvrteční proběhnou v obvyklou dobu.
  10. Odpadají veškerá výuka i konzultace dr. Chromého.