Červnové obhajoby disertačních prací

Všechny zájemce si dovolujeme pozvat na obhajoby disertačních prací, které se uskuteční v červnu 2017 v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.

 

Úterý 20. 6. 2017, 15:00, m. č. 24

Obor: Didaktika konkrétního jazyka
Obhajující: Mgr. Hana Burešová
Název disertační práce: Využití Feuersteinova instumentálního obohacování pro rozvoj čtenářských strategíí dospívajících s dyslexíí
Školitel: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Teze disertační práce

 

Pátek 23. 6. 2017, 8:30, místnost č. 26

Obor: Český jazyk
Obhajující: Mgr. Pavlína Synková
Název disertační práce: Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů ve Staročeské textové bance)
Školitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Teze disertační práce

 

Pátek 23. 6. 2017, 11:00, týmová studovna FF UK (vstup z červené studovny Knihovny Jana Palacha)

Obor: Český jazyk
Obhajující: Mgr. Martin Beneš
Název disertační práce: Úvod do teorie jazykové správnosti
Školitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Teze disertační práce