Knižní novinka

V ediční řadě Lingvistika nakladatelství Academia vyšla monografie Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Její autorkou je Klára Dvořáková, studentka doktorského oboru český jazyk a pracovnice oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český.

Anotace:

Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině. Vychází z podrobného rozboru nahrávek soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli. Na základě analýzy více než sedmdesáti komplimentových sekvencí jsou popsány komunikační funkce komplimentů i jejich lexikální, morfologické a syntaktické prostředky, představeny jsou taktéž prostředky neverbální. Jelikož publikace nahlíží danou problematiku v kontextu dialogické komunikace, své místo v ní nachází i analýza reakcí na komplimenty.