Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK a úřední hodiny sekretariátu v září 2017