Předmět Diskurz o lidských právech dr. Řezníkové (Švejdarové) se z organizačních důvodů přesouvá na letní semestr.