Pozvánka na obhajoby disertačních prací

Ústav českého jazyka a teorie komunikace si všechny zájemce dovoluje pozvat na obhajoby následujících disertačních prací:

Čtvrtek 21. 9. 2017, 11:00, hlavní budova FF UK, m. č. 26

Autor: Mgr. Naďa Hynková Dingová
Název práce: Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka
Školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK)
Práce ve formátu pdf

Čtvrtek 21. 9. 2017, 13:00, hlavní budova FF UK, m. č. 26

Autor: PhDr. Pavel Pečený
Název práce: Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK)
Práce ve formátu pdf