Dvě studentky ÚČJTK na letní praxi v České škole T. G. Masaryka v Chicagu

O letošních prázdninách proběhla letní škola českého jazyka v České škole T. G. Masaryka v Chicagu. Jako lektorky zde působily dvě studentky z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Magdalena Vlasáková a Veronika Vrbenská, které byly na letní školu nominovány v rámci výběrového řízení. Zveřejňujeme vzpomínku obou kolegyň na letní školu a děkovný dopis ředitele České školy T. G. Masaryka Andrewa F. Bultase. Fotogalerie z letní školy je k nahlédnutí zde.

 

Skvělá učitelská praxe, jedna z největších krajanských komunit ve Spojených státech, krásy amerického velkoměsta… Nejen na to lákala studentky a studenty bohemistických ústavů na Filozofické fakultě UK nabídka Czech School TGM v Chicagu prostřednictvím její víceprezidentky Kláry Moldové. Díky Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK jsme dostaly báječnou příležitost navázat na loňský úspěšný ročník české letní školy v Chicagu.

Celkem čtyři týdny, během kterých jsme vyučovaly studenty všech věkových kategorií od předškoláků po věkově pokročilé, ale přesto velmi činorodé seniory, uběhly velmi rychle. Výuka probíhala od pondělí do čtvrtka, přičemž dopolední čas až do 15 hodin byl vyhrazen dětem a ve večerních hodinách jsme se potkávaly s dospělými studenty. Pondělní večery patřily konverzačnímu Klubu Jana Nerudy, který má v tamní škole dlouhou tradici a v rámci něhož jsme se se studenty zabývali českými reáliemi, zejména kulturou a historií. Středeční večery se nesly v začátečnické skupině v duchu procvičování základů české gramatiky a u skupiny pokročilých, složené povětšinou z účastníků zářijového výletu TGM do České republiky, šlo kromě gramatiky a reálií také o turistické zajímavosti naší země. Asi nejkreativnější skupinou byly ale děti, jejichž výuku jsme koncipovaly tematicky podle týdnů. Čtvero ročních období, barvy, zvířata a toulky Českou republikou tvořily čtyři bloky, ve kterých by společný čas využit k procvičování českého jazyka, českých reálií a i výtvarným činnostem či zpívání českých písniček. Místní bilingvní děti byly velmi šikovné a díky jejich zájmu a nadšení jsme se mohli pustit do nejrůznějších činností. Kromě jiného si děti vytvořily mapky České republiky, ve kterých si každý zakreslil město či vesnici související s jejich českými kořeny. Největšímu zájmu se však těšilo batikování triček v rámci barevného týdne, do něhož si každý mohl vnést kousek své kreativity a zejména si domů odnést vzpomínku na českou letní školu v TGM.

Nad pestrý školní čas jsme si společně užívaly velkoměsta, včetně kulturních památek, přírodních krás Michiganského jezera či jsme zkoušely místní gastronomii. Velmi zajímavý a srdečný byl i kontakt s českou a slovenskou komunitou na každoročně pořádaném pikniku, kde jsme měly možnost reprezentovat TGM Czech School Chicago.

Práci i pobyt jsme si nesmírně užily a zůstává v nás mnoho pěkných vzpomínek, dojmů a zkušeností. Velké díky patří Kláře Moldové a celé české komunitě v Chicagu za veškerou péči a vřelé přijetí, a stejně tak paní docentce Bozděchové z ÚČJTK za organizaci. Všem zájemcům o příští ročník lze tuto zkušenost jedině doporučit!

Magdalena Vlasáková & Veronika Vrbenská