Doc. Bozděchová na jazykově-kulturním veletrhu v Číně

V rámci prvního mezinárodního jazykově-kulturního expa v čínsky mluvící části světa uspořádal státní výbor jazyků čínského ministerstva školství na Pekingské univerzitě zahraničních studií (Beijing Foreign Studies University, BFSU) fórum na téma Jazykové technologie  a lidský blahobyt. Do Pekingu se na ně sjelo více než 300 odborníků z 20 zemí světa, za Českou republiku se ho zúčastnila doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z FF UK. V odborném programu vystoupila v sekci Jazyková politika a jazykové plánování a vyučování s referátem Politika jazykového vzdělávání v České republice, členské zemi Evropské unie. Další sekce byly věnovány  tématům Jazyková inteligence a hospodářský růst, Referenční literatura a kulturní dědictví, Jazyková rehabilitace a lidské zdraví. Dílčím poznatkem dokreslujícím aktuálnost fóra je fakt, že se v Číně v současné době již 95 % oficiálních překladů (zejména v médiích) uskutečňuje strojově (pomocí softwarů).

Doc. Bozděchová při svém pobytu v Pekingu dále vedla hodiny konverzace s čínskými studenty 3. ročníku BFSU, kteří se o prázdninách vrátili z ročního studijního pobytu v Praze. Na druhé univerzitě, kde se vyučuje čeština,  na Pekingské univerzitě mezinárodních studií (Beijing International Studies University, BISU) přednesla přednášku na téma Čeština 21. století a čeština jako cizí jazyk a učila hodiny praktické češtiny. Kromě obou uvedených univerzit se od letošního září začíná čeština učit poprvé i mimo Peking, na univerzitě v Tianjinu (Tianjin Foreign Studies University, TFSU). Od září 2018 se bude vyučovat  v Šanghají a rozšiřování výuky v dalších čínských městech lze očekávat v nejbližších letech.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Zpráva o cestě pro Bulletin Československého ústavu zahraničního