Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK v zimním semestru 2017/2018