Jmenování nového ředitele ÚČJTK

Ve čtvrtek 9. 11. se konala schůze ÚČJTK, během níž proběhlo hlasování o nominaci ředitele ÚČJTK. Jediným kandidátem na tuto pozici byl Mgr. Jan Chromý, Ph.D. Z celkového počtu 14 akademických pracovníků bylo přítomno 13; 12 hlasů bylo pro, žádný proti, 1 pracovník se zdržel. Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., na základě výsledků hlasování dr. Chromého jmenovala ředitelem ÚČJTK pro období 18. 11. 2017 – 30. 11. 2020. Zástupkyní ředitele pro toto období byla jmenována Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Koncepce rozvoje ÚČJTK dr. Chromého je dostupná zde.