Čeština na Tchaj-wanu

Čeština se jako cizí jazyk učí i na Tchaj-wanu: na Katedře slovanských jazyků a literatur Fakulty cizích jazyků a literatur Národní univerzity Chengchi
 (National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji navštěvuje výuku 60 tchajwanských studentů. Český jazyk vyučuje Melissa Shih-Hui Lin a český lektor Ondřej Geppert, vyslaný MŠMT v roce 2014 v rámci Programu na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí (blíže viz Krajiny češtiny 7, červenec 2015, s. 25–26).

Katedra slovanských jazyků a literatur uspořádala mezinárodní konferenci na téma Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách (viz zprávu na fakultních stránkách). Doc. Bozděchová na ní v plénu přednesla přednášku o české jazykové politice, jejích hodnotách a o češtině jako cizím jazyku. V anglické sekci Slovanské jazyky a kulturní studia, které předsedala, zazněly příspěvky týkající se češtiny a její výuky: O. Geppert mluvil o zkoušce z češtiny pro cizince k získání trvalého pobytu v ČR (Czech Language Exam for Permanent Residence in the Czech Republic – Methodology and Statistics in the Process and Context) a Melissa Shih-Hui Lin
 srovnávala vyjadřování prostorových pojmů v češtině a čínštině (Some Discussions on Spatial Concepts in Typology Studies of Chinese and Czech in the Process of Second Language Learning).

Melissa Lin absolvovala NCCU v roce 1995, poté získala stipendium ministerstva školství Tcjhaj-wanu a pokračovala v doktorském studiu v oboru obecná lingvistika na FF UK v Praze (pod vedením doc. Palka a doc. Bozděchové). Po návratu na NCCU se odborně věnovala výzkumu původních jazyků Tchaj-wanu a začala vyučovat češtinu. Vedle odborné lingvistické činnosti také příležitostně překládá českou beletrii do čínštiny: v souvislosti s účastí M. Viewegha na Tchajwanském mezinárodním knižním veletrhu přeložila jeho Román pro ženy (2003) nebo k 20. výročí Hrabalova úmrtí Postřižiny (2017).

Ivana Bozděchová