Přednášky Michaela Ramscara

Ústav českého národního korpusu FF UK pořádá dvě přednášky dr. Michaela Ramscara z Eberhard Karls Universität v Tübingenu. První (The discriminative nature of human communication) se uskuteční v pondělí 27. 11. 2017 od 18:00 v m. č. 200, druhá (The information structure of discriminative human communication systems) v úterý 28. 11. 2017 od 13:00 v m. č. 5 na pracovišti ÚČNK v Panské 7.

Plakát s anotacemi najdete zde.