Seminář Akviziční korpusy češtiny se ze 7. 12. posouvá na 14. 12. (bude se konat v m. č. 24 namísto obvyklé týmové studovny, čas zůstává stejný).