14. 12. se přednáška z morfologie koná v čase 8:20–9:40 a přednáška z lexikologie a slovotvorby po jejím skončení.