Vypsán blokový seminář České nářeční enklávy v postsovětském prostoru

Dodatečně vypisujeme seminář České nářeční enklávy v postsovětském prostoru, který v češtině povede doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě. Seminář se uskuteční blokově ve dnech 15.–17. 1. 2018 (vždy v čase 9:10–10:40, 10:50–12:20) a bude ohodnocen 4 kredity. Předmět je možné uznat v rámci lingvistických PVP. Sylabus je k dospozici zde. Seminář není určen studentům prvního ročníku bakalářského studia.

Pokud se na seminář chcete závazně přihlásit, napište na adresu ivan.kafka@ff.cuni.cz do 11. 1. 2018. Zápis předmětu do SIS proběhne během výukového týdne.