Výsledky výběrového řízení: letní škola českého jazyka v Chicagu

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo konkurzní řízení na výběr dvou lektorů letního kurzu češtiny ve škole Tomáše Garrigua Masaryka v Chicagu. Všech sedm zúčastněných uchazeček prokázalo opravdový zájem, zkušenosti i dobré předpoklady k vyučování v tomto programu. Podle uvedených kritérií a na základě průběhu pohovoru byly výběrovou komisí ÚČJTK (Karel Šebesta, Ivana Bozděchová, Kateřina Šormová) ve spolupráci s chicagskou stranou (Klára Moldová) nominovány tyto studentky:

Barbora Fimanová, 2. roč. UČCJ
Tereza Šoltésová,  2. roč. UČCJ
náhradnice Terezie Petráková, 2. roč. UČCJ

Vybraným uchazečkám blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za zájem a účast ve výběrovém řízení.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
koordinátorka výběrového řízení