Pozvánka na obhajobu disertační práce

Všechny zájemce srdečně zveme na obhajobu disertační práce, která se uskuteční dne 9. 5. 2018 od 14:10 v m. č. 217 v hlavní budově FF UK.

Obor: český jazyk
Jméno doktoranda: PhDr. Marta Koutová
Název práce: Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině
Školitel: prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.