Prezentace posterů doktorandů českého jazyka a didaktiky konkrétního jazyka

Prezentace posterů doktorandů českého jazyka a didaktiky konkrétního jazyka proběhne ve středu 16. 5. 2018 v čase 15:50–17:20 v místnosti č. 409. Nejprve každý autor během dvou minut představí svůj poster, poté bude následovat volná debata u jednotlivých posterů.

Hana Bednářová (český jazyk) Autocitace v díle Karla Čapka
Marek Jánošík Bielski (český jazyk) O devieti staviech lidských podobných k devieti kóróm anjelským – jazyková analýza památky
Sylva Filiačová (český jazyk) Dvojnásobná prefixace u slovesných neologismů
Kamila Homolková (didaktika konkrétního jazyka) Rané jazykové projevy dětí s Downovým syndromem
Kaoru Ishida (didaktika konkrétního jazyka) Konjugace v učebnicích japonského jazyka v bývalém Československu
Anna Panova (didaktika konkrétního jazyka) Vytvoření videokurzu češtiny pro cizojazyčné zaměstnance dělnických profesí ve Škoda Auto a.s.
Silvie Převrátilová (didaktika konkrétního jazyka) Postoje a motivace ke studiu češtiny jako druhého jazyka v kurzech na UK
Martina Vokáčová (český jazyk) Logická metonymie v češtině a nizozemštině
Yekaterina Yevsyukova (český jazyk) Terminologie a slang běžeckých disciplín v atletice