Konzultační hodiny členů ÚČJTK ve zkouškovém období