Doc. Bozděchová na služební cestě v Baku

V rámci naplňování vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí i letos doc. Bozděchová (již potřetí) vyučovala intenzivní třítýdenní kurz praktické češtiny na Bakuské slovanské univerzitě (BSU). Čeština se tam učí od roku 1996; od roku 2010 ji nabízí také pobočka Moskevské státní univerzity (MGU). Ázerbájdžánská republika jako největší a nejlidnatější země v oblasti Kavkazu (s populací přibližně stejně početnou jako v České republice) projevuje značný zájem rozvíjet obchodní a kulturní vztahy především se státy Evropské unie; s tím souvisí i podpora výuce cizích jazyků.

Na Bakuské slovanské univerzitě lze češtinu absolvovat pouze v bakalářském studiu, a to na dvou fakultách – na Fakultě překladatelství a Fakultě regionálních studií; studuje ji celkem asi padesát studentů. (V navazujícím magisterském studiu češtiny jako cizího jazyka pak studenti pokračují na Ostravské univerzitě a na UP v Olomouci.) Právě pro tyto studenty připravovala doc. Bozděchová každodenní výuku; konala se především v Centru českého jazyka a kultury BSU, o jehož založení (v říjnu 2010) se ve spolupráci s BSU zasloužily Velvyslanectví České republiky v Baku a Univerzita Karlova v Praze. Setkala se se současnou rektorkou BSU (https://news.day.az/azerinews/1001690.html).

V průběhu pobytu doc. Bozděchová také přednesla dvě motivační přednášky na českém velvyslanectví v Baku: Nebojíme se češtiny (https://www.mzv.cz/baku/cz/kultura_a_skolstvi/o_historii_i_soucasnosti_ceskeho.html) a 670 let Univerzity Karlovy a současné školství v České republice (https://www.mzv.cz/baku/cz/kultura_a_skolstvi/nebojime_se_cestiny.html). Vedle studentů češtiny obou univerzit na ně byli pozváni i studenti z Univerzity cizích jazyků v Baku, kde se čeština dosud nevyučuje, ale o jejím zařazení do studijních programů se právě jedná. V tomto kontextu se doc. Bozděchová setkala mj. s prorektorkou pro zahraničí i s rektorem této univerzity a diskutovali o možnostech spolupráce s UK. Obdobně hovořila i s děkanem Moskevské státní univerzity v Baku, kde češtinu učí na bázi ruštiny hostující bohemisté z Moskvy; v budoucnu by i tato univerzita ráda spolupracovala s českými odborníky. Doc. Bozděchová také poděkovala českému velvyslanci Vítězslavu Pivoňkovi, který právě ukončil svou misi v Ázerbájdžánu, i celému českému velvyslanectví za velkou podporu výuce češtiny i za aktivní pomoc formou hodin konverzace se studenty.