Komise pro obhajoby BP/DP a pro BZK/SZZK

Zveřejňujeme komise pro obhajoby bakalářských prací, bakalářské zkoušky, obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky.

Změna (k 25. 5. 2018): BZK 12. 6. (m. č. 412) doc. Bozděchová nahrazena dr. Chromým, SZZK UČCJ 19. 6. dr. Chromý nahrazen dr. Martínkem, SZZK UČCJ 20. 6. dr. Chromý nahrazen doc. Bozděchovou.

6. 6. 2018 upraveny rozpisy (škrtnuti studenti, kteří nesplnili podmínky pro konání BZK/SZZK).

7. 6. změna v komisi pro SZZK z UČCJ: namísto prof. Šebesty bude v komisi doc. Saicová Římalová, předsedkyní je pak nově doc. Bozděchová.