Pozvánka k obhajobám disertačních prací

Všechny zájemce srdečně zveme na obhajoby disertačních prací z oboru český jazyk:

Středa 13. 6. 2018, 10:30, m. č. 24

Jméno autora: Mgr. Ondřej Dufek
Název práce: Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Čtvrtek 21. 6. 2018, 11:30, m. č. 26

Jméno autora: Mgr. Hana Prokšová
Název práce: Vývoj a konkurence vybraných předložkových vazeb v současné češtině
Školitel: doc. Robert Adam, Ph.D.