Výsledky studentského hodnocení kurzů vyučovaných v LS 2017/2018

Milé studentky, milí studenti,

děkujeme Vám za to, že jste ve zkouškovém období našli čas a ohodnotili kurzy, které jste navštěvovali během letního semestru. Dostali jsme spoustu cenných komentářů, které nám poskytují velmi užitečnou zpětnou vazbu. Vaše postřehy si nyní vyhodnocujeme a využijeme je k dalšímu zkvalitnění námi nabízených kurzů.

Většina našich vyučujících využila možnost na Vaše komentáře reagovat. Zajímají-li Vás jejich odpovědi, najdete je v evaluační aplikaci (zde).

Přejeme Vám hezké léto!
Jan Chromý