Dvě studentky ÚČJTK jako lektorky na letní škole češtiny v Chicagu 2018

Letos se již potřetí zúčastnily naše studentky oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka v roli lektorek letní školy češtiny v americkém Chicagu. Její průběh zprostředkujeme jejich očima (fotografickýma) a zprávou.

V červnu 2018 jsme absolvovaly praktickou stáž na letní škole v TGM Czech School v Chicagu. Praxe zahrnovala výuku všech věkových kategorii od předškoláků až po seniory.

Letní škola trvala čtyři týdny a většina výuky se zaměřovala na děti. Dvakrát týdně pět hodin s předškoláky a dvakrát týdně pět hodin s dětmi školního věku. Skupiny nebyly příliš početné, a proto jsme mohly aplikovat individuální přístup a výuku hrou. Musely jsme vzít v potaz, že se letní škola v Chicagu koná v čase prázdnin, čemuž bylo nutné přizpůsobit i program. Výuka češtiny a reálii probíhala zábavnou formou, která dětem umožnila prakticky využít dovednosti získané během školního roku. Děti si nás získaly svým nadšeným přístupem a překvapivě výbornou znalostí českého jazyka.

V případě kurzu pro dospělé jsme si mohly vyzkoušet různé způsoby výuky. Některé skupiny jsme učily každá zvlášť, některé v tandemu a u některých jsme se během čtyř týdnů prostřídaly. Na rozdíl od dětí, kurzy pro dospěle probíhaly vždy jednou týdně v rozsahu dvou hodin. I pro dospělé byla letní škola doplňkem ke kurzu, který běží po celý rok. Ve výuce jsme se proto zaměřily spíše na opakování a procvičovaní, a ve větší míře jsme zahrnuly i výuku reálii, ze které byli studenti nadšeni. Trochu jiná situace byla v případě skupiny začátečníků, kteří si během letní školy osvojili základy jazyka, na kterých mohou dále stavět. I u nich byly velmi oblíbené diskuze o českých reáliích. V Chicagu byla jedinečnou příležitostí i možnost vyzkoušet si výuku seniorů v tzv. Neruda club. Tito studenti nás ohromili svým nadšením a chutí poznávat český jazyk a kulturu.

Letní škola v Chicagu vyžaduje nadšení pro věc a ochotu pracovat nad běžný rámec povinností učitele cizího jazyka, odměnou je ale neocenitelná zkušenost a spousta unikátních zážitků. Lektorovi se málokde poštěstí učit tolik různých skupin na jednom místě. Měly jsme také dostatečnou svobodu v organizaci kurzu, ale zároveň i metodickou podporu stále k dispozici. Letní škola pro nás byla úžasnou a neopakovatelnou zkušeností.

Barbora Fimanová a Tereza Šoltésová